Sunday, September 30, 2007

definisi pembandaran

menurut pandangan dari Anuar Amir(1990) dalam buku ' Bandar dan Pembandaran', proses pembandaran merupakan satu subjek rumit yg sering diperbincangkan dan banyak melibatkan isu-isu pembangunan. ia dianggap sbg satu proses pelbagai dimensi melibatkan bukan sahaja aspek demografi, eleman fizikal dan ruang, tetapi meliputi aspek sosioekonomi, sosiobudaya dan pentadbiran.

No comments: